Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 april 2020

Zorgen over laatste rustplaats

De fracties van D66 en 50PLUS vinden dat alle Brabanders de mogelijkheid moeten hebben om in hun geliefde Brabant hun laatste rustplaats te vinden indien dit hun wens is. Voor Brabantse moslims zijn hier bezorgd over. Helaas is er namelijk sprake van een groeiende vraag naar moslimbegraafplaatsen door het Corona-virus; terwijl gelijktijdig gestopt is met repatriëringsvluchten, omdat landen zoals Marokko een inreisverbod hanteren.

“De provincie moet hier zijn verbindende rol pakken” aldus Arend Meijer van D66. “Wij veronderstellen dat de provincie hectaren in eigendom heeft die kunnen als begraafplaats. Het is cultuurgrond die uitstekend past aan de randen van de natuur. Daarom vragen wij het College in gesprek te gaan met relevante partijen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.”

Hieronder ziet u de vragen die zijn ingediend:

Veel Brabantse moslims maken zich zorgen over hun laatste rustplaats. Dat deden ze al langer, en sinds de Corona crisis is er een acuut probleem ontstaan.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  • Bent u bekend met deze zorgen vanuit (een deel) van de Islamitische gemeenschap? Heeft u hierover op enige wijze contact met hen – eventueel via gemeenten?
  • Bent u bekend met de situatie in de gemeenten Bergen op Zoom en Nuenen waar men de mogelijkheid biedt voor Islamitisch begraven? Zij voorzien in een belangrijke regionale behoefte; ze werken kortom niet enkel voor hun eigen gemeente; maar voor de hele regio. Dat rechtvaardigt volgens ons dat ook onze provincie belangstelling toont. Bent u bereid om contact te leggen met de verschillende gemeenten om u hierover te informeren? Kunt u ons informeren of zij belemmeringen ervaren, voldoende capaciteit hebben en waar zij hulp kunnen gebruiken?
  • Recent hebben de fracties van D66 en 50PLUS in Breda het College opgeroepen om aan te sluiten bij deze bestaande initiatieven om Bredase moslims te wijzen op hun mogelijkheden. Kunt u vanuit de provincie deze boodschap versterken en richting álle Brabantse moslims communiceren?
  • Deelt u de mening van D66 en 50PLUS dat alle Brabanders de mogelijkheid moeten hebben om in hun geliefde Brabant hun laatste rustplaats te vinden indien dit hun wens is? Deelt u de opvatting van D66 en 50PLUS dat een eeuwige verbinding met Brabant middels een laatste rustplaats een prachtige uiting is van patriotisme met Brabant?

Onze fracties zijn ons ervan bewust dat er in Brabant al enkele begraafplaatsen zijn met aparte vakken voor moslims en grafrechten voor onbepaalde tijd. Een probleem daarbij is dat hier voorwaarden aan zijn verbonden. Het graf moet een levende contactpersoon hebben en het moet ook eeuwig onderhouden worden. Als niet meer aan beide voorwaarden kan worden voldaan, wordt het graf alsnog geruimd. Dit probleem is overigens ook voor de Joodse gemeenschap van toepassing.

  • Klopt de veronderstelling van onze fracties dat de provincie Noord-Brabant diverse hectaren land in eigendom heeft die geschikt te maken zijn om te dienen als begraafplaats?
  • Is het College bereid om in gesprek te gaan met relevante partijen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze gronden te gebruiken als Islamitische begraafplaats? Daarbij spreekt het uiteraard voor zich dat u ook de betreffende gemeenten hierin betrekt. Zij zijn immers verantwoordelijk voor begraven in Nederland.
  • Indien u hiertoe niet bereid bent, kunt u de afwegingen met ons delen?
  • Indien u hiertoe wel bereid bent, op welke termijn kunt u ons informeren over dit traject en op welke termijn mogen Brabantse moslims hopen op een laatste rustplaats in onze prachtige provincie.

Bedankt voor uw inspanningen en wij zien uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

 

Arend Meijer                                                  Jan-Frans Brouwers

D66                                                                  50PLUS