Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 juni 2021

Versterking BOM – Suat Kutlu

Voorzitter,

In het Statenvoorstel worden wij gevraagd  door GS  om € 22,5 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van de fondsversterking van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) in het fonds Capital. Hiermee zouden Steeds meer  in de knel komende werkenden en ondernemers financieel ondersteund kunnen worden. Bij het afnemende of wegvallende overheidssteun zouden zich,  meer faillissementen of ontslagen kunnen voordoen vanwege de grote impact van de coronacrisis.

Onze fractie D66 staat op zich positief ten opzichte van dit voorstel. We willen graag dat alle mogelijke middelen (vanuit de landelijke en regionale overheden) beschikbaar moeten worden gesteld om de bedrijven en werkenden bij te staan om de nadelige gevolgen van coronacrisis voor hen zoveel mogelijk te beperken. De doorontwikkeling van innovatie en technologie van met name de  Mkb-bedrijven moeten niet stagneren.

Tegelijkertijd heeft onze fractie volgende vragen:

Om te beginnen schijnen de gevolgen van de coronacrisis meet te vallen voor de economie en daarmee voor de meeste bedrijven in Nederland. In die zin vragen wij aan GS of zij inmiddels ook een ander (positiever) beeld hebben over de impact van coronacrisis op huidige economische situatie in de regio? Hoe ziet dit beeld eruit op dit moment en wat betekent dit voor middellange en langere termijn.  En mocht dit beeld inderdaad positiever te zijn dan een aantal maanden geleden wat betekent dit voor het nut en noodzaak van de fondsversterking  van de BOM met € 22,5 miljoen?

Onze fractie is van mening dat wij moeten zien te voorkomen dat wij een behoorlijk bedrag in een pot stoppen van waaruit nauwelijks of niet efficiënt gebruik kunnen worden gemaakt. Terwijl we dit bedrag op een andere portefeuille nog beter zouden kunnen gebruiken. Om die reden moeten we zeer zorgvuldig en goed doordacht met ons (van de Burgers) geld omgaan. Namelijk we kunnen ons geld maar een keer uitgeven! Daarom graag een korte reflectie van de gedeputeerde op dit punt.