Steun ons en help Nederland vooruit

Voorwoord Alexander Pechtold

Gaat u stemmen op 18 maart? Veel mensen vragen zich af of deze verkiezingen wel belangrijk zijn. Wist u dat uw stem dit keer dubbel telt? U stemt niet alleen voor uw provincie, u kiest daarmee ook een nieuwe Eerste Kamer. Deze verkiezingen gaan dus óók over de landelijke politiek.

De vraag die voorligt is: moet Nederland vooruit? Ja, zegt D66. Na jaren van crisis klimt Nederland langzaam uit het dal. De economie groeit licht en de werkloosheid neemt heel langzaam af. Maar we zijn er nog lang niet. 600.000 mensen zitten zonder baan. De belastingen in Nederland zijn in 20 jaar nog nooit zo hoog geweest. Dat moet anders.

Om echt vooruit te komen moeten we dus flink aan de slag. D66 brandt van ambitie. Wij maken werk van nieuwe groei en meer banen. Meer banen door een lagere loonbelasting. Dat maakt werken aantrekkelijker. Meer banen door minder lasten voor ZZP’ers, zodat zij kunnen doorgroeien naar ondernemers met personeel. Meer banen door te investeren in goed onderwijs. Meer banen door te investeren in duurzame technologie en schone energie. Dat zijn de banen van de toekomst.

Provincies kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Zij kunnen Nederland duurzaam versterken. Met gerichte investeringen in regionale economie en innovatie, infrastructuur, duurzame energie en natuur. Dit levert niet alleen banen op in bijvoorbeeld de bouw, de economie wordt er ook structureel beter van.

Moet Nederland vooruit? Voor D66’ers is dat eigenlijk niet eens een vraag. Werken aan vooruitgang zit in ons DNA. Wij zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moeten werken om onze idealen te verwezenlijken. Wij willen met de beste ideeën en betrouwbare bestuurders Nederland vooruit brengen. We zijn in veel gemeenten de grootste partij. Daar laten we ook zien dat D66 het verschil kan maken. Die bestuurskracht ambiëren wij ook in de provincies.

Gaat u stemmen op 18 maart? D66 vindt het belangrijk dat iedereen meepraat en meebeslist over plannen die ons en onze leefomgeving raken. Dat is een democratisch recht én, vinden wij, ook een democratische plicht. Uw stem voor D66 is in ieder geval de beste garantie voor politiek waarin de mens centraal staat. Politiek waarin we vooral vertrouwen op de eigen kracht van mensen.

Op 18 maart bundelen we uw kracht graag met die van ons. Met uw vertrouwen in onze idealen en oplossingen gaan wij aan de slag. Zodat we er samen voor zorgen dat uw provincie investeert in werkgelegenheid, investeert in uw leefomgeving, investeert in Nederland.

U maakt ook landelijk het verschil. Want zoals ik al zei, uw stem telt deze keer dubbel. U stemt voor de provincie en dáármee voor de Eerste Kamer. Een sterk D66 in de Eerste Kamer geeft ons landelijk de kans met onze ambities Nederland vooruit te brengen.

Vraagt u zich nu nog steeds af of deze verkiezingen wel belangrijk zijn? Maak het verschil. Hier in Noord-Brabant. Én in de landelijke politiek.

Stem 18 maart D66!

Alexander Pechtold

Laatst gewijzigd op 22 november 2018