Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 mei 2021

Verbeter de leef- en werkomgeving van arbeidsmigranten – Suat Kutlu

Voorzitter,

In 2018 heeft PS met ruime meerderheid een motie aangenomen waarin GS is gevraag om de knelpunten rondom de woon en werkomgeving van de arbeidsmigranten zsm mogelijk in kaart te brengen. Op basis van de uitkomst zouden GS met een plan van aanpak komen.

De reden van de motie was toen en nu nog steeds heel helder en de uitvoering hiervan was en is nog steeds urgent volgen onze fractie. De leef -en werkomgeving van de arbeidsmigranten in onze regio moeten met spoed worden verbeterd. Tevens moest de uitbuiting van deze bewoners aangepakt worden. Onze fractie heeft dat samen met een aantal andere partijen vaak genoeg onder de aandacht van GS gebracht.

Helaas heeft ook onze fractie kennis genomen van het feit dat GS de opdracht van PS niet helemaal heeft kunnen uitvoeren en dat er nog meer tijd en geld hiervoor nodig is. Ondanks dat we de reden hiervoor kunnen begrijpen kan onze fractie zich toch niet zo maar neerleggen bij de uitkomst.

Volgens de fractie van D66 hebben alle bewoners in onze provincie recht op een menswaardige bestaan. Dat betekent dat alle bewoners die deel uitmaken van onze samenleving  dezelfde rechten en plichten  hebben. Op basis hiervan behoren ook de arbeidsmigranten, op een veilige en gezonde manier te kunnen wonen en werken.  Dat geldt helaas nog steeds niet zo voor vele arbeidsmigranten in Nederland en ook niet in onze regio.

Onze fractie vreest dat zolang de uitvoering van de opdracht voort duurt, de huidige omstandigheden van de arbeidsmigranten niet worden verbeterd.

Onze fractie heeft volgende vragen:

  • Wanneer werd voor de eerste keer duidelijk voor GS dat de GS de opdracht niet op tijd zou kunnen uitvoeren?
  • Waarom heeft GS de staten niet nog eerder geïnformeerd over de dreigende stagnatie van de opdracht?
  • Toen GS hebben geconstateerd dat de geplande aanpak om de opdracht uit te voeren niet zou werken wat voor andere alternatieven werden uitgeprobeerd om het alsnog op tijd uit te kunnen voeren?
  • Onze fractie wil meer uitleg over het bedrag €350.000. Waar komt dat bedrag vandaan en waarvoor wordt het uitgegeven?

Tot zover!