Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 juni 2020

Update steunpakket cultuur – Ine Meeuwis

Tijdens een bijpraatmoment van Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen met leden van de Provinciale Staten stelde Ine Meeuwis namens D66 vragen over de status van de aangekondigde Brabantse steunmaatregelen voor de regionale culturele infrastructuur.

“Het water staat de sector aan de lippen”, aldus Meeuwis, “denk hierbij niet alleen aan de korte termijn, maar ook aan de langere termijn, de grootste klap wordt volgend jaar verwacht.” Het antwoord van de gedeputeerde was enigszins teleurstellend. We zouden volgens Van Gruijthuijsen als provincie zelf niet meer in de lead zijn.

“Het is een besluit van de Tweede Kamer dat instellingen zelf moeten aangeven dat ze steun nodig hebben. Samen met gemeenten kijkt de provincie wel welke instellingen hiervoor in aanmerking komen. Dit proces kan de provincie alleen maar ondersteunen.” De Gedeputeerde zegde toe de Provinciale Staten nog voor het zomerreces te informeren over hoe dit proces rondom de toegezegde €2 miljoen vanuit de provincie verloopt. Dat komt neer op vóór 10 juli. Dit is ook de datum waarop verzoeken voor steun moeten zijn ingediend. “We volgen het ritme van het rijk,” aldus de Gedeputeerde.

Vragen vanuit de culturele sector over Corona en steunregelingen? Kijk dan eens op https://www.kunstlocbrabant.nl/kennis-advies/corona-coulance-en-steunregelingen-4260

Thema

Privé: Cultuur

Cultuur beïnvloedt de kwaliteit van leven, het ontspannen, wonen en werken en de woonplaatskeuze. D66 kiest voor:
• een culturele sector in Brabant die mee kan op internationaal hoog niveau;
• een visie op het erfgoed dat de provincie moet helpen behouden;
• het vergroten van leesvaardigheid en mediawijsheid;
• investeren in innovaties op het gebied van slimme zorg en slim leven;
• iedereen in de samenleving respecteren en betrekken.
D66 speelt cultuur een cruciale rol in de ontwikkeling van Brabant, daagt mensen uit tot nadenken, biedt een alternatieve kijk op de wereld en treedt buiten de gebaande paden. En dit zijn precies de randvoorwaarden die horen bij creativiteit en innovatie.
D66 vindt het belangrijk voor ons vestigingsklimaat dat de Brabantse culturele sector mee kan op internationaal hoog niveau. D66 wil een breed en open debat om die nieuwe rol en toegevoegde te koppelen aan de financiële mogelijkheden.

Lees meer