Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 juni 2021

Treasury verordening – Bettine van Boxel

Voorzitter,

Ik begin mijn bijdrage met een stukje uit het voorstel:

Door meer, maar wel gericht op de publieke taak van de provincie, te investeren wordt bijgedragen aan de maatschappelijke opgaven en wordt er een duurzame begroting gerealiseerd om ook in de toekomst mooie dingen voor Brabanders te realiseren.

Deze uitgangspunten juichen wij toe. Op deze manier kan de portefeuille renderen en worden er maatschappelijke opgaven gerealiseerd.

Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de toekomstige voorstellen die GS aan ons Staten,  zal gaan voorleggen. Want wij vragen ons wel af wat er dan precies wel en niet onder die publieke taak gaan vallen. Wellicht kan hier nog wat meer duiding opgegeven worden.

Verder geeft U aan alleen te willen gaan investeren wanneer dit past binnen de financiële regels en bij een maatschappelijk belang voor onze provincie.  Dit is voor ons heel belangrijk.

U sluit niet uit dat er investeringen vanuit de publieke taak buiten onze provincie zullen worden gedaan.

Wij willen hierbij aangeven dat we investeringen binnen Brabant duidelijk verkiezen boven de mogelijkheid om buiten Brabant te gaan investeren. Het is daarbij goed om te lezen dat u geen minimaal rendement hanteert voor belangrijke maatschappelijke opgaven.

Zoals u stelt in uw voorstel zullen de regels waar binnen GS het beleid moet uitwerken en uitvoeren nog worden vastgelegd in een statuut.

Die zullen wij dan ook weer beoordelen. Tot zover.