Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 21 maart 2020

Thuiswerken: over de economie van Brabant met Eric Logister.

Allereerst wil ik mijn steun en medeleven uitspreken aan iedereen die getroffen is door het coronnavirus, in zijn of haar gezondheid of in zijn of haar bestaanszekerheid.

Met twee kinderen in een examenjaar kijk ik met meer dan grote belangstelling hoe scholen leerlingen op afstand begeleiden in hun weg met hindernissen naar een diploma. Grote dank aan onze onderwijzers! Zij blijven onze kinderen voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Vrijdagochtend heeft de gedeputeerde economie ons als woordvoerders economie en arbeidsmarkt bijgepraat op de economische situatie. Namens D66 heb ik een aantal punten onder de aandacht gebracht. En natuurlijk is hier de hoofdmoot economie.

  1.  Blij met het landelijke pakket van maatregelen en met name de ondersteuning van mkb, zzp en fiscale ondersteuning bedrijfsleven. Maar ik krijg ook signalen dat mensen zoekende zijn waar zich te melden. En dat die zoektocht bij de gemeenten ook nog niet is afgerond op het gebied van de uitvoering van de regelingen. Goed om een impuls te geven aan servicepunten om mensen te woord te staan! Daarnaast bemerk ik positieve signalen uit het financiële stelsel als het gaat om kredietverstrekking en aflossingen van kredieten.
  2. Goed dat ook de provincie verantwoordelijkheid neemt en daarbij goed de rol ziet van rijksoverheid en centrumgemeente van de arbeidsmarktregio’s. Primair dient ondersteuning vanuit deze regio’s te worden opgepakt en goed om de steun vanuit provincie hier te laten landen
  3. Goed dat activiteiten vanuit actieplan arbeidsmarkt versneld ingezet worden op het gebied van duurzame inzetbaarheid en het ontwikkelen van mensen zodat zij kunnen aansluiten bij ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Nu is ook de ruimte om juist aan jezelf te werken, vindt D66. Dus scholingsprogramma’s aanbieden aan mensen in de regeling werktijdverkorting!
  4. Maar laten we deze richting duurzaam inzetten. D66 heeft vragen gesteld over de inzet van partners in bijvoorbeeld pact Brabant. Zetten ondernemers, werkgevers en vakbonden ook in op ontwikkeling en doen zij boter bij de vis?
  5. Hoe is de hoogte van de vrijgemaakte gelden ingeschat? Op basis van financiële ruimte, verwacht gebruik of gebaseerd op plannen?
  6. Dit is het eerste pakket. Is men aan  het werken aan een volgend pakket van maatregelen?

De gedeputeerde heeft geschetst hoe men binnen de provincie en arbeidsmarktregio aan het werk is om volgende week duidelijkheid te geven over de uitvoering van het noodpakket van het rijk. Daarnaast heeft hij inzicht gegeven hoe pact Brabant bezig is met online scholingsprogramma’s. En als het nodig is komen er meer maatregelen vanuit de provincie.

D66 heeft aandacht gevraagd voor een belangrijk aspect van de economie, namelijk het vestigingsklimaat. Vanochtend luidde de FNV de noodklok. Hen bereiken signalen dat de culturele sector zwaar lijdt onder deze crisis. Niet alleen door het stoppen van voorstellingen, maar juist hier is flexibele arbeid de norm. In Brabant betreft het volgens een onderzoek van PON 10000 bedrijven en zo een 14000 zelfstandigen in de creatieve sector.

D66 vraagt om goed te kijken naar deze groep. Cultuur is belangrijk voor D66 maar ook voor het vestigingsklimaat en het blijfklimaat. Werk samen met de steden en culturele sector om kaalslag in het culturele landschap te voorkomen!

Op een later moment gaan we met elkaar in debat over het actieplan arbeidsmarkt en de economische visie 2030. Dan kraken we wat hardere noten met elkaar.

Voor nu wenst D66 de mensen bij de provincie, de arbeidsmarktregio’s, de centrumgemeenten en in het veld veel succes bij het bestrijden van de negatieve economische effecten van deze crisis.

Eric Logister, woordvoerder economie.