Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Water

D66 wil dat de provincie in gesprek gaat met bedrijven die drinkwater onttrekken over bijdragen aan het behoud van de waterkwaliteit. D66 vraagt de provincie om als aandeelhouder haar waterleidingbedrijf aan te sporen tot adequate voorlichting over zuinig gebruik van drinkwater.
D66 wil wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen door water bovenstrooms, dus bij de bron, vast te houden en door beken natuurlijk in te richten. D66 wil dat de provincie buffers aanwijst rondom verdroogde gebieden waar maatregelen genomen worden om de verdroging terug te dringen.

Veilig water van goede kwaliteit: niet te veel, niet te weinig