Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ruimte

D66 wil dat Brabant zich ontwikkelt tot een sterke regio waar met innovatief en duurzaam beleid een aangenaam werk- en leefklimaat wordt gecreëerd. De provincie vervult ook een regierol wanneer het intergemeentelijk beleid moet worden afgestemd en belangen conflicteren. D66 pleit voor het voortzetten van de huidige werkwijze in Brabant, waarin sprake is van nauwe samenwerking tussen provincie en gemeenten.

De provincie als gebiedsregisseur in ruimtelijke ordening