Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs

D66 vindt het essentieel dat Brabanders goed zijn opgeleid voor het werk dat al in Brabant is of nog kan komen. In een snel veranderende wereld is het kennis- en vaardigheidsniveau van groot belang.

D66 wil dat de provincie overleg start om de opleidingen op alle niveaus beter op elkaar en beter op de behoefte van de arbeidsmarkt af te stemmen. De provincie moet blijven inzetten op slimme ambachtelijkheid, meer maakindustrie en een klimaat voor innovatie en start-ups.

Beter onderwijs in en voor Brabant