Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Natuur

D66 investeert in het behoud en de versterking van de natuur. D66 kiest voor:
• het voltooien van het Nationaal Natuurnetwerk vóór 2028;
• intensieve handhaving van wetten die bodem, water en lucht schoon houden;
• bufferzones rondom natuurgebieden waar de landbouw zich moet aanpassen aan de natuur;
• ruimte voor particulieren en boeren die aan natuurbeheer werken;
• beleefbare natuur die open staat voor recreatie in plaats van tekentafelnatuur.

D66 vindt dat het merk Nationale Parken een toegevoegde waarde heeft in de branding en de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van Brabant.

De natuur staat aan de basis van ons bestaan en onze welvaart

Standpunten