Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Mobiliteit en Bereikbaarheid

D66 vindt dat de provincie een toegevoegde waarde heeft doordat ze het overzicht heeft op de regionale verkeers- en vervoerssituatie. D66 kiest voor:
• snelle, veilige fietsverbindingen met weinig verkeerslichten;
• frequent openbaar vervoer op drukke trajecten;
• openbaar vervoer op maat in het landelijk gebied;
• schone bussen, waarbij we de brandstofkeuze aan de vervoerder laten;
• bundelen van goederenvervoer voor de stad op overslagplaatsen;
• meer vervoer over water, spoor en in buisleidingen.
D66 wil dit verbeteren door betere afstemming van vliegverkeer, treinen, bussen binnen steden en kernen en tussen steden en kernen en voorzieningen om de fiets te parkeren. Met het oog op volksgezondheid en veilig verkeer wil D66 op provinciale wegen in principe de maximum snelheid van 80 km/uur handhaven.

Infrastructuur en openbaar vervoer essentieel voor wonen, werken en recreëren