Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kwaliteit van het landelijk gebied

Voor D66 staat het beschermen van de volksgezondheid op de eerste plaats. Bestuurders moeten de mogelijkheid krijgen om gezondheidsrisico’s van bedrijven in besluitvorming mee te nemen. D66 ziet mestverwerking als een industriële activiteit die alleen op (agrarische) bedrijventerreinen kan plaatsvinden. Hierbij wil D66 bedrijven stimuleren die reststromen het meest optimaal weer als grondstoffen weten in te zetten (sluiten van kringlopen).
Om de verbinding tussen inwoners en agrariërs verder te versterken, moet de provincie voldoende ruimte bieden voor boerderijwinkels, zorgboerderijen, voedselcoöperaties en kleinschalige recreatie. Brabant is een provincie met een lange traditie in de productie van voedsel. D66 is daar trots op en wil dat die traditie meer uitgedragen wordt.

Beschermen van de volksgezondheid op de eerste plaats