Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Landbouw

D66 vindt dat agrarische ondernemers de ruimte moeten krijgen om hun bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling, landschappelijke kwaliteit, natuur en biodiversiteit van het platteland. De agrarische activiteiten moeten passen bij het karakter van het gebied, innovatief en zonder overlast voor omwonenden.
De Brabantse agrarische sector staat op een keerpunt, is toe aan verandering en vooruitgang. D66 wil dit faciliteren. Heldere kaders op het gebied van milieu en volksgezondheid zijn uitgangspunt, daarbinnen moet vrijheid voor ondernemen bestaan. D66 vertrouwt op de eigen kracht van ondernemers: zij weten het best in welke richting de sector moet gaan. D66 wil waar mogelijk onnodige regelgeving uit de weg nemen.

Brabanders worden weer trots op de agrarische sector