Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Innovatie

D66 ziet creativiteit en innovatie als de pijlers van de Brabantse economie. D66 kiest daarom voor het creëren van experimenteerruimte voor bedrijven die activiteiten willen ontplooien waarvoor de regelgeving geen antwoord biedt. D66 wil dat de provincie meer doet om banen te creëren. Daarom moet een deel van de Essentgelden geïnvesteerd worden in de regionale economie. D66 wil dat Brabant dé provincie is waar deze bedrijven een thuis vinden.

De provincie heeft een belangrijke voorbeeldfunctie bij het versnellen van de overgang van de op fossiele brandstof gebaseerde economie naar de circulaire economie. De circulaire economie vergt een radicale aanpassing van productie, gebruik en verwerking van producten.

D66 streeft naar zowel technologische als sociale innovatie