Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën in de provincie

Uitgangspunt voor D66 is een structureel sluitende begroting, zonder dat op de algemene reserve wordt ingeteerd. Wij zetten in op:
• Een heldere definiëring van ‘algemene reserve’;
• Een eerlijke verdeling van het provinciefonds;
• Een nieuwe Agenda van Brabant. In de nieuwe versie wil D66 een duurzaam Brabant centraal stellen bij toekomstige investeringen.

De financiën zijn op orde, dat wil D66 zo houden