Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Energie

Toekomstige generaties moeten verzekerd zijn van voldoende energie. Daarvoor is de transitie naar duurzame energie noodzakelijk. De provincie moet actief ruimte maken voor het realiseren van duurzame (decentrale) energieopwekking. D66 wil dat de provincie een programma opstelt dat energiegebruik in woningen en andere gebouwen reduceert. En dat de provincie de regie voert en de bronnen van warmte en koude inventariseert en communiceert. D66 heeft veel waardering voor het werk van koplopergemeenten, energiecoöperaties en andere initiatieven.

D66 geeft Brabant nieuwe energie