Steun ons en help Nederland vooruit

Economie

Duurzame versterking van de bestaande economische structuur.

Innovatie

D66 streeft naar zowel technologische als sociale innovatie

Onderwijs

Beter onderwijs in en voor Brabant

Europa

Over de grens kijken en internationaliseren

Ruimte

De provincie als gebiedsregisseur in ruimtelijke ordening

Landbouw

Brabanders worden weer trots op de agrarische sector

Kwaliteit van het landelijk gebied

Beschermen van de volksgezondheid op de eerste plaats

Energie

D66 geeft Brabant nieuwe energie

Natuur

De natuur staat aan de basis van ons bestaan en onze welvaart

Water

Veilig water van goede kwaliteit: niet te veel, niet te weinig

Mobiliteit en Bereikbaarheid

Infrastructuur en openbaar vervoer essentieel voor wonen, werken en recreëren

Cultuur

Cultuur ontwikkelt en verbindt mensen

Erfgoed

Erfgoed verbeeldt een deel van de Brabantse identiteit

Bestuur in de provincie

Slagvaardig bestuur en goed georganiseerde democratie

Financiën in de provincie

De financiën zijn op orde, dat wil D66 zo houden