Steun ons en help Nederland vooruit

Windenergie

D66 is voorstander van solitaire windturbines, mits deze worden geïnitieerd door de lokale bevolking en gesteund door de gemeenteraad. D66 ziet mogelijkheden voor windmolens in één lijn langs bestaande infrastructuur, zoals langs dijken, kanalen en snelwegen, maar zeker ook op bedrijventerreinen en in havens. D66 wil serieus kijken naar windmolens in bosrijke gebieden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018