Steun ons en help Nederland vooruit

Waterschappen

De waterschappen en de provincie hebben een gezamenlijke verantwoordelijk voor het herstel en behoud van waterafhankelijke natuur. D66 wil dat de provincie en de waterschappen de taakverdeling en afspraken duidelijk blijven vastleggen in overeenkomsten, zodat elke partij zijn verantwoordelijkheid blijft nemen.

Op 18 maart 2015 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. D66 werkt samen met waterschapspartij Water Natuurlijk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018