Steun ons en help Nederland vooruit

Samen leven in Brabant

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

D66 wil dat Brabant een open visie houdt en iedereen in de samenleving respecteert en betrekt. Bovendien wil D66 dat het gesprek over ‘Het Nieuwste Brabant’ nadrukkelijk wordt verbreed naar de vele groepen die nu niet aan bod komen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018