Steun ons en help Nederland vooruit

Mest

D66 wil vermesting van bodem en water tegengaan om de natuur in Brabant te beschermen. De provincie moet daarom streng toezien op zorgvuldige naleving van de bestaande milieuwetten. D66 wil dat de provincie in samenwerking met de ZLTO en natuurorganisaties voorlichting organiseert over alternatieve vormen van bemesting, zodat agrarische ondernemers gewezen wordt op effectieve toepassing van groenbemesters.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018