Steun ons en help Nederland vooruit

Deltaprogramma

D66 wil in het Deltaprogramma zo veel mogelijk inzetten op gedeelde voordelen met natuurprojecten en op alternatieven voor dijkverhogingen. En we willen dat Brabant zich aanpast aan situaties met te veel (hevige regenval) en te weinig water (langdurige droogte). D66 kiest voor afstemming van de (economische) functie van een gebied op de mogelijkheden van het watersysteem.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018