Steun ons en help Nederland vooruit

Buitengebied

D66 wil naast sloop het herbestemmen van agrarische bedrijven en stallen eenvoudiger maken, mits de functies passen in het buitengebied. Vertrouwen is de basis voor een leefbaar buitengebied. De dialoog tussen agrariërs, omgeving en gemeente biedt kansen. De provincie moet hiertoe heldere kaders stellen voor initiatieven, transparante afwegingen maken en een goede dialoog ondersteunen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018