Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 september 2020

Stageplekken voor onze MBO studenten – Eric Logister

Morgen is er een Corona-bijpraatuur met Gedeputeerd Staten. Hier wil D66 stilstaan bij de ontwikkelingen in het onderwijs en dan met name het MBO. Dat dit onderwerp actueel is blijkt wel uit alle noodsignalen die de MBO instellingen afgeven. Hier is ook in de media uitgebreid aandacht aan besteed. Met name gaat het om het tekort aan stages (onder meer telegraaf en rtl nieuws). Door corona is er de afgelopen maanden een groot tekort ontstaan aan stageplekken, juist voor mbo’ers. Bedrijven willen uit voorzorg geen extra mensen op de werkvloer hebben, hebben het te druk om mensen op te leiden of er ligt simpelweg te weinig werk. Onze MBO’ers komen in de knel door te weinig stages. Het probleem is nu accuut voor onze MBO-studenten. Er zijn nu dus geen stageplekken voor de belangrijke werknemers van morgen.

In gesprekken met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven blijkt bovendien dat de komende weken cruciaal zijn om acties uit te voeren om onze MBO-studenten aan een stage te helpen.

D66 stelt daarom morgen deze vragen aan de verantwoordelijk Gedeputeerde:

  1. Voor het zomerreces hebben wij al aandacht gevraagd voor deze problematiek. Wat heeft u in de tussentijd gedaan om deze problematiek aan te pakken?
  2. Wij hebben op social media gezien dat u in gesprek bent met diverse partijen uit bedrijfsleven en HBO. Bent u ook in gesprek met het MBO-veld?
  3. Hoe kijkt u aan tegen de samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Wat is uw rol hierin en welke stappen denkt u de komende cruciale weken te nemen?

Wij gaan er van uit dat de gedeputeerde hier bovenop zit en onze MBO’ers snel aan de slag kunnen.