Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 juli 2021

Spreektekst Ine Meeuwis persmoment

U ziet een blije fractievoorzitter. D66 is blij. Blij dat we samen met VVD, CDA, GroenLinks en PvdA goede afspraken hebben kunnen maken. Afspraken om vanaf a.s. vrijdag een nieuwe coalitie te gaan vormen voor Brabant. En uiteraard vinden wij het fijn om te kunnen melden dat Anne-Marie Spierings weer terugkeert in het college van Gedeputeerde Staten.

We hebben de afgelopen weken onder de prima leiding van de formateurs – Karla Peijs en Lambert Verheijen – voor de resterende 1,5 jaar in deze bestuursperiode een flink aantal afspraken gemaakt. We schreven dus geen heel nieuw bestuursakkoord, maar we legden in ‘Samen bouwen aan de kwaliteit van Brabant’ alle aanpassingen (totaal 16 pagina’s) op het huidige bestuursakkoord vast.

D66 is ook trots. Trots op het resultaat van de onderhandelingen. Het progressieve gezicht van Brabant is terug! De aandacht is weer gevestigd op de verduurzaming van de economie en op de energietransitie. De rollen van de provincie op het gebied van cultuur en bij het tegengaan van de klimaatverandering, die rollen werden door D66 nadrukkelijk ingebracht tijdens de formatiegesprekken.

Tevreden kan ik u daarom melden dat er onder anderen  €4 mln extra is toegewezen voor energietransitie, namelijk €2 miljoen voor de verduurzaming van het provinciehuis en €2 mln voor de aanpak van de capaciteitstekorten op het elektriciteitsnet. Bovendien is er €6 mln extra is toegewezen aan Cultuur & Sport en €5 mln voor natuur.

De provincie heeft dus weer de volle aandacht voor het versnellen van de energietransitie. Uiteraard in goede samenwerking met gemeenten, met energiecoöperaties en met bedrijven.

Wat cultuur betreft: Cultuur is een kerntaak van de provincie. De afgelopen corona periode heeft nog maar eens extra duidelijk gemaakt wat de waarde is van cultuur, van sport en van ontmoeting voor het welzijn van de Brabanders. Goed om te melden dat we samen met inwoners en samen met de sector de consequenties voor de Brabantse ecosystemen gaan onderzoeken. Dat is inclusief de regionale gezelschappen, festivals en cultuureducatie.

Verder geldt dat Kringlooplandbouw het uitgangspunt is. We blijven via staldering verstening van het buitengebied en concentratie van vee tegengaan

Tot slot zou ik willen zeggen dat de portefeuilles Milieu, Energie en Circulaire Economie bij Anne-Marie Spierings als gedeputeerde in prima handen zijn. D66 is ervan overtuigd dat dat een goede zaak is voor de toekomst van Brabant. Een progressieve gedeputeerde in Brabant.

Dank u wel.