Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 september 2017

Spreektekst Arend Meijer landbouw bijeenkomst 22 september

Voorzitter,

Dank aan GS voor het organiseren van deze bijeenkomst. Het bespreken van de 80% versie geeft ons als Staten de gelegenheid om echte invloed te hebben op de stukken.

D66 geeft graag nog twee speerpunten mee.

Ten aanzien van de ondernemers die hun bedrijf beëindigen. In het voorjaar organiseerde D66 een ronde tafelbijeenkomst over dit onderwerp. Voor veel ondernemers blijkt er grote onzekerheid over de fiscale situatie. Veel ondernemers hebben deelgenomen aan regelingen of juridische structuren met lange looptijd die het onoverzichtelijk maken wat de gevolgen van ‘stoppen’ zijn. In de 100% versie van dit stuk moet hier, specifiek om de ondernemers die stoppen te helpen, wat D66 betreft dan ook aandacht voor zijn.

Voor de ondernemers die dit moment aangrijpen om hun bedrijf radicaal te verduurzamen wil D66 vrij baan. In de stukken is hierover al veel geschreven, GS heeft kortom goed naar ons geluisterd in eerdere fasen. Maar de kracht van Brabant is de verbinding van alle ideeën. Kennis tussen initiatiefnemers moet worden uitgewisseld. Kan GS ons informeren hoe, naast de 2 initiatieven die er nu al met naam worden genoemd, veel meer initiatieven komen? En hoe gaat GS faciliteren dat die kennis uitgewisseld wordt? Is GS het met D66 eens dat de Landbouw Innovatie Campus hiervoor uitermate geschikt is. Juist omdat daar niet alleen boeren, maar ook mensen van hele andere pluimage bij betrokken zijn.

D66 is erg benieuwd naar de input van de andere fracties en zien nieuwsgierig en optimistisch de 100% versie van GS tegemoet. Tot zover.