Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 februari 2021

Samen is voor ALLE Brabanders – Anne-Marie Spierings

D66 hecht grote waarde aan betrokkenheid van Brabanders bij het maken van provinciaal beleid. Het college heeft een startnotitie geschreven. D66 vindt deze startnotitie nog wat onder de maat. Er staat in dat er in de afgelopen jaren al veel ervaring is opgedaan met participatie zoals de Voedsel1000, de Brabant Pioniers en de reis naar de toekomst. Maar deze ervaringen zijn niet vertaald naar bouwstenen voor de toekomst. D66 vindt dat een gemiste kans!

D66 wil ALLE Brabanders betrekken

De drie bouwstenen die wel zijn geschreven, zijn grotendeels open deuren. Daarbij maakt D66 zich zorgen over het begrip belanghebbenden. Dit suggereert dat er ook Brabanders zijn die geen belang hebben bij provinciaal beleid. Maar als het gaat om plannen voor natuur en water, om economie en werkgelegenheid, om openbaar vervoer of fietspaden, om cultuur of energietransitie, dan zijn ALLE Brabanders belanghebbend. Wij zien dus de waarde van dit woord niet als het om participatie gaat.

We maken ons bovendien grote zorgen over de betrokkenheid van alle Brabanders. Sommige groepen melden zich niet spontaan om te participeren. Hoe gaat dit college mensen betrekken die de Nederlandse taal beperkt beheersen? Of dit nu gaat om een beperkte taalvaardigheid of een andere moedertaal. Hoe gaat dit college mensen betrekken die niet gewend zijn aan participatie, die mogelijk de overheid wantrouwen? Hoe gaat dit college jongeren betrekken? Op dat laatste punt zijn we weinig gerustgesteld als we zien dat het initiatief ‘kinderen en democratie’ na een jaar nog steeds niet geleid heeft tot concrete acties om een kindercommissaris te werven.

Maakt dit college participatie waar?

D66 ziet goede voorbeelden van participatie zoals bij de Omgevingsverordening. Maar we hebben hier en daar ook wel onze vraagtekens. Waarom wil dit college de participatie bij het opstellen van het regionaal bodem- en waterprogramma alleen richten op ‘bewustwording’. Dat klinkt als een campagne ‘een beter milieu begint bij uzelf’. Daar is niets mis mee, maar het heeft niets met participatie te maken. D66 denkt dat Brabanders ook ideeën hebben over de veiligheid, over schoon water, over klimaatadaptatie, etc..

Voor het beleid met betrekking tot cultuur wordt pas voor het plan 2023-2030 invulling gegeven aan participatie, waarom niet in het plan voor de komende twee jaar? En waarom komt het woord gemeente in de hele notitie over ‘samen’ niet voor? Van verstedelijkingsstrategie tot energietransitie, wij dachten dat JUIST in Brabant er steeds wordt gestreefd naar goede en intensieve samenwerking met de gemeenten.

We zijn benieuwd of het college met samen ook echt samen met ALLE Brabanders en samen met onze gemeenten bedoelt.