Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 29 mei 2021

RES 1.0 – Ine Meeuwis

Complimenten voor wat de regio’s hebben opgeleverd! Er is enorm veel werk verricht om de RES 1.0 zo op te leveren. We zijn er nog lang niet, de uitvoering moet nog beginnen, maar complimenten zijn hier echt op z’n plaats.

Wat D66 betreft kunnen de 4 RES’en 1.0 uit Brabant nu worden ingediend bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën.

Laat ik beginnen nogmaals te benadrukken dat het RES-proces een proces van onderop is. Bottom up. De regio’s kennen elk hun eigen proces, werkwijze en planning. Zo koos RES-Zuidoost Brabant (MRE) deel te nemen aan de pilot om de zoekgebieden via een plan-MER te laten toetsen.

Ook wil ik hier noemen dat we met de werkgroep Energie op 30 april een heel goed en fijn gesprek hebben gehad met de voorzitters van de 4 RES’en Greetje Bos, Marieke Moorman, Gerard Bruijniks en Frans Kuppens.

In dat gesprek hebben we gevraagd: wat is er nodig van de provincie? Het antwoord was: Steun, Betrokkenheid en Duidelijkheid. Tijdens dat gesprek werd ons ook het advies gegeven om het rapport Brenninkmeijer erbij te betrekken: ‘Organiseer betrokkenheid provincie. Niet alleen blijven PRATEN over draagvlak.’

Voorzitter, de RES’en zijn onderdeel van de realisatie van de Energieagenda 2019 – 2030. D66 is blij, net als GS, met het opgeleverde resultaat. De RES is een gezamenlijk product van gemeenten, waterschappen en provincie. Met de uitvoering van de RES’en kunnen de ambities van de Energieagenda 2030 worden gerealiseerd.

Let wel: RES is onderdeel van de landelijke klimaatafspraken!

Ook belangrijk om te benadrukken: de RES organiseert de lokale beleidsvorming. Er zijn zoekgebieden gekozen, daaruit volgen straks zoeklocaties en daarover besluiten gemeenten zelf via hun Omgevingsinstrumenten.

Mijn gemeente Best valt onder de RES zuidoost Brabant, MRE. Ik heb zo de MER-pilot bij het MRE meegekregen. Vorige week een webinar in onze regio: zag er goed uit. Én, de MER leverde geen gekke dingen op ten opzichte van de andere regio’s.

De regio’s maken werk van de participatie en van de betrokkenheid van burgers. En zij kunnen daar alle steun vanuit de provincie bij gebruiken. Mooi om te merken dat de betrokkenheid bij de RES’en steeds meer groeit. Mede vanwege corona, grappig genoeg. Leve de mogelijkheid van webinars! Die zijn voor inwoners veel gemakkelijker te bezoeken, dan ergens in de regio fysiek naartoe te moeten rijden. Bovendien zijn webinars ook terug te kijken; dat helpt enorm.

En de betrokkenheid wordt ook vergroot door de mogelijkheid om te participeren. Leuk om te lezen vandaag in het ED dat er 1500 zonnepanelen komen op een geluidswal in Heeze-Leende waar de inwoners – alleen de inwoners van Heeze-Leende dus – kunnen participeren in dat project. Wie meedoet krijgt 1 paneel gratis (max 9) en die aanbieding geldt ook al voor mensen die er slechts 1 kopen. De opgewekte stroom wordt straks volledig lokaal weggezet. (Lagere energierekening dus.) Kijk, dat is een goed voorbeeld van participatie.

Dus voorzitter, vandaag moeten we vanuit de provincie vooral ondersteunen. Realistisch zijn en zorgen voor maximale haalbaarheid straks. Nu nog extra beperkingen of aparte regels gaan inbrengen (CDA noemde dat zojuist ‘stapelen’), zoals de BMF vraagt, dat gaat het hele proces niet helpen. Dan halen we onze klimaatambities niet. Bovendien is er al veel geborgd rondom natuurbescherming (bijvoorbeeld met de stilstandsvoorziening van windturbines, of via MER-processen). Het gaat om het totaalplan, om het resultaat.

Nogmaals, het is een proces van onderop. Wij moeten dat vanuit de provincie nu vooral ondersteunen en waarderen.