Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 mei 2020

Reactie D66 op bestuursakkoord samen, slagvaardig, slim

Gisteren werd het nieuwe provinciale bestuursakkoord gepresenteerd. Wij hebben als fractie het bestuursakkoord grondig bestudeerd. Dit akkoord schuift, schopt en schoffeert. Terwijl Brabant juist nu behoefte heeft aan steun en warmte. D66 maakt zich dan ook grote zorgen over de consequenties van dit akkoord.

Toen D66 in 2015 voor het eerst deelnam aan het provinciale bestuur deed zij dat met een stevige ambitie. Op cruciale transities wilden wij grote stappen voorwaarts zetten; op het gebied van energie, landbouw, cultuur, mobiliteit en economie wilden we duurzaamheid, innovatie en ruimte voor creativiteit vooraan zetten. D66 kiest voor de toekomst, stelt de gezondheid van Brabanders centraal en wil vooruit met Brabant. Dan zijn veranderingen en hervormingen nodig die soms ingrijpend zijn. Veranderingen die wij de laatste jaren samen met de VVD, PvdA, SP en GroenLinks in gang hebben gezet en hebben gerealiseerd. Het nieuwe akkoord kiest voor een stap achteruit; een visie ontbreekt. Noodzakelijke hervormingen worden door de nieuwe coalitie doorgeschoven, in gang gezette hervormingen worden teruggedraaid en afgebroken.

Brabant is een rijke provincie; ons ondernemerschap en onze innovatiekracht maken dat we internationaal bekend zijn. Brabanders denken in oplossingen, kansen. Als zaken mislukken, pielen we net zo lang verder tot het slaagt. Dat kunnen we door onze bijzondere mix van stad en platteland, doeners en denkers, tradities en vernieuwing. Met de conservatieve partijen die het provinciaal bestuur gaan vormen, komt deze balans onder druk te staan. Het akkoord schopt keihard tegen de schenen van natuurbeschermers, cultuurliefhebbers, dwarsdenkers en energieke Brabanders. Liefst 10 mln. euro per jaar wordt bezuinigd op natuur, er wordt onderzocht of Natura2000 gebieden geschrapt kunnen worden, er is niet eens een portefeuille Milieu meer benoemd. Door de focus op de traditionele veehouderij en alle privileges die zij krijgen vanuit dit nieuwe akkoord dreigt alle vernieuwing en verduurzaming in die richting te verdwijnen. Kringloopboeren komen weer alleen te staan. Ook de woningbouw heeft het nakijken en dat is juist voor de (middel)grote steden in Brabant een enorme uitdaging. En dit bestuursakkoord kiest ervoor de structurele steun aan de cultuur- en sportsector fors af te bouwen. Tot 2030 liefst 50 miljoen. En dat laten we onze investeringsagenda uit het huidige bestuursakkoord nog buiten beschouwing. Juist nu deze sectoren als gevolg van het Coronavirus enorme klappen moeten verwerken. Een klimaatontkenner krijgt de portefeuille energie en gemakshalve wordt er tot 2030 ruim 30 miljoen bezuinigd op de toch al krappe financiën voor dit programma.

Er worden kortom keuzes gemaakt zonder visie en zonder perspectief. En dat gebeurt door een coalitie met een meerderheid van slechts één kwetsbare zetel. Het behoeft geen uitleg dat deze coalitie zeer omstreden is, ook binnen de achterban van ten minste één van de deelnemende partijen. De laatste weken is door diverse partijen, waaronder D66, regelmatig de oproep gedaan om te werken aan een door Provinciale Staten breed gedragen Corona-akkoord. Op deze oproep is geen enkele reactie gekomen, de nieuwe coalitiepartijen hebben ervoor gekozen hun eigen plannen door te zetten op basis van de kleinst mogelijke, fragiele meerderheid. Er is bovendien geen enkele afstemming geweest met de Brabanders of de maatschappelijke partners. Zij voelen zich daardoor in de kou gezet.

Na vijf jaar besturen met D66 in de coalitie zijn sommige veranderingen gelukkig niet meer terug te draaien. Wij zien dat het zelfbewustzijn en de mondigheid van natuurbeschermers, cultuurliefhebbers, dwarsdenkers en energieke Brabanders is toegenomen. Hun netwerken zijn versterkt, de traditionele bolwerken hebben aan kracht ingeboet. In deze netwerken zult u D66 volop blijven ontmoeten. De komende periode zal D66 zich in blijven zetten voor de gezondheid van alle Brabanders. Wij zullen wel de keuzes maken die nodig zijn! Voor de toekomst van onze mooie provincie.

Anne-Marie Spierings en Arend Meijer