Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen Situatie waterstofsulfide Deurne

De fracties van PvdA, D66 en GroenLinks hebben vandaag vragen ingediend met betrekking tot de situatie LOG Overloon, Crooijmansweg/Oploseweg. Een van de items hierbij is de rol die de provincie op zich neemt of zou kunnen nemen in het serieus luisteren naar burgers.
Onze fracties hebben een vergelijkbare vraag over de situatie met betrekking tot waterstofsulfide in Deurne. Recent is een spelend kind onwel geworden door waterstofsulfide dat aanwezig is in grondwater dat op een diepte van 17 meter wordt opgepompt. Het waterschap heeft onderzoek gedaan naar de samenstelling van het grondwater. Er is echter geen onderzoek gedaan naar de herkomst van het waterstofsulfide in het grondwater. Daarover bestaan verschillende theorieën. In één van deze theorieën wordt een relatie gelegd met spuiwater uit luchtwassers.
De fracties van D66, PvdA en GroenLinks hebben hier vragen over gesteld.

Door: Anne-Marie Spierings, Marusjka Lestrade, Antoinette Knoet-Michels (PvdA) en Paul Smeulders (GroenLinks)
Datum vragen: 17 april 2013
Datum antwoorden: 7 mei 2013

Gepubliceerd op 17-04-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018