Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen Situatie Oploo en resultaten Netwerk de Peelhorst

De fracties van PvdA, D66 en GroenLinks hebben vandaag vragen ingediend met betrekking tot de situatie LOG Overloon, Crooijmansweg/Oploseweg. Een van de items hierbij is de rol die de provincie op zich neemt of zou kunnen nemen in het serieus luisteren naar burgers. Onze fracties hebben een vergelijkbare vraag over de situatie in Oploo rondom de uitbreiding van een vestiging naar 800 melkkoeien aan de Schipperspeel 1. De grondgebondenheid van dit rundveebedrijf is vertaald naar gepachte gronden hemelsbreed op 15 km, grotendeels aan de andere zijde van de Maas. Het plan om ook een mestvergister te bouwen is inmiddels geschrapt. De buurtbewoners, onder wie melkveehouders en tuinders, voelen zich niet gehoord in de procedure. Onder andere worden vragen/zorgen over effecten op bijvoorbeeld de tuinbouwproducten niet beantwoord en worden ingebrachte alternatieven volgens hen niet serieus genomen. Zij hebben in een eerder stadium Netwerk de Peelhorst erbij betrokken en dat heeft niet geleid tot oplossingen.
De fracties van D66, PvdA en GroenLinks willen geïnformeerd willen worden over de stand van zaken van Netwerk De Peelhorst.

Door: Anne-Marie Spierings, Tineke Klitsie, Marusjka Lestrade, Antoinette Knoet-Michels (PvdA) en Paul Smeulders (GroenLinks)
Datum vragen: 17 april 2013
Datum antwoorden: 13 mei 2013

Gepubliceerd op 17-04-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018