Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen Situatie LOG Overloon, Crooijmansweg/Oploseweg

In de Statenvergadering van 22 maart jl. is positief besloten over de “Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020.” Onderdeel van deze transitie is het ontwikkelen van een maatlat waarin maatschappelijke verankering een belangrijk item is: “het is van belang dat de veehouderij in de omgeving ingepast wordt en daarmee maatschappelijk aanvaard wordt”.
Een eerste vereiste is de “dialoog met de omgeving” en deze zal verplichtend opgenomen worden bij de herziening van de Verordening ruimte. …..

Door: Anne-Marie Spierings, Tineke Klitsie, Marusjka Lestrade, Antoinette Knoet-Michels (PvdA) en Paul Smeulders (GroenLinks)
Datum vragen: 17 april 2013
Datum antwoorden: 13 mei 2013

Gepubliceerd op 17-04-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018