Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen Lozing(en) GenX in Brabant

In het Algemeen Dagblad, Eindhovens Dagblad en Brabant Dagblad van 20 november jl. staat dat twee waterschappen in Brabant een onderzoek zijn gestart naar hoge concentraties GenX in het
oppervlaktewater, die vorige maand zijn ontdekt. Deze verhoogde concentraties GenX zijn gevonden bij de rioolwaterzuiveringen rondom Eindhoven en Aarle-Rixtel. Vermoedelijk zijn er nog één of meer
bedrijven die de stof GenX lozen. Het is van groot belang dat de vervuiler(s) snel gevonden wordt c.q. worden en dat er daarna zo spoedig mogelijk een einde komt aan de lozing(en). Deze vervuiling is immers van directe invloed op de kwaliteit van het drinkwater in Rotterdam, Den Haag en de provincie Zeeland.
De fractie van D66 heeft naar aanleiding van deze berichtgeving vragen aan het College.

Door: Femke Dingemans
Datum vragen: 21 november 2017
Datum antwoorden: 12 december 2017

Gepubliceerd op 25-11-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018