Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen Klaar voor de start

Afgelopen woensdag hebben de gezamenlijke Rekenkamers van de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Breda, Tilburg en Eindhoven het rapport ‘Klaar voor de Start’ gepresenteerd. De conclusies geven aan dat de gemeenteraden niet klaar zijn voor invoering van het traject Jeugdzorg zoals beoogd. Dat geldt ook voor de strategische keuzes die dit jaar nog door de raden gemaakt moeten worden.
De fractie van D66 maakt zich daar ernstig zorgen over. Wij hebben ons altijd voorstander getoond van de extra middelen die geïnvesteerd werden in een goede, zorgvuldige en soms zelfs versnelde transitie van de Jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten.
Wij hebben hierover een aantal vragen gesteld aan het College.

Door: Jeroen Hageman en Marusjka Lestrade
Datum vragen: 23 oktober 2013
Datum antwoorden: 12 november 2013

Gepubliceerd op 23-10-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018