Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen Intrekken zienswijze door provincie van bouwplan rundveehouderij Oploo Schipperspeel 1

De fracties van PvdA, D66 en GroenLinks hebben in april 2013 vragen ingediend met betrekking tot de situatie in Oploo rondom de uitbreiding van een vestiging van 800 melkkoeien en ca. 500 stuks jongvee aan de Spekklef/Nieuweweg. De grondgebondenheid van dit rundveebedrijf is vertaald naar deels geliberaliseerde – pachtgronden hemelsbreed op 15 km afstand, grotendeels aan de andere zijde van de Maas. Het plan om ook een mestvergister te bouwen is gedurende het proces geschrapt.
De buurtbewoners, onder wie melkveehouders en tuinders, voelen zich niet gehoord in de procedure. Onder andere worden vragen/zorgen over effecten op bijvoorbeeld de tuinbouwproducten niet beantwoord en worden ingebrachte alternatieven volgens hen niet serieus genomen. Netwerk de Peelhorst is door de gemeente erbij betrokken geweest, maar dat heeft niet geleid tot een dialoog, mede door de opstelling van de ondernemer. De buurtbewoners zijn een juridische procedure gestart. Op 18 juli 2013 ontvangt de advocaat van de buurtbewoners bericht van uw besluit, dat u de aanvankelijk opgestelde zienswijze op de concept-omgevingvergunning uit april 2013 (uw brief aan B & W St. Anthonis 23 april 2013) intrekt.
Graag zouden wij de argumenten kennen die ten grondslag liggen aan uw besluit om de zienswijze in te trekken. We willen kunnen begrijpen hoe u de Verordening Ruimte interpreteert en waarom hetgeen dat in april van belang was om een zienswijze in te dienen in juli is komen te vervallen, terwijl het nog steeds een zeer omvangrijk bouwplan is van intensieve rundveehouderij in een verwevinggebied.

Door: Anne-Marie Spierings, Marusjka Lestrade (D66) en Antoinette Knoet-Michels (PvdA)
Datum vragen: 11 september 2013
Datum antwoorden: 1 oktober 2013

Gepubliceerd op 11-09-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018