Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen Informatievoorziening aan Staten inzake Ruit Eindhoven

Op maandag 15 april jl. heeft minister Schultz van Haegen twee rapporten over de Noordoost-Corridor (de Ruit om Eindhoven) naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister heeft dit gedaan naar aanleiding van het Notaoverleg MIRT, waarbij de Rijksbijdrage van 259 mln euro aan de Ruit onderdeel van discussie was. In de vergadering van de Commissie MF d.d. 26 april jl. hebben wij u in de rondvraag al enkele vragen gesteld over dit onderwerp. Helaas was in deze commissievergadering onvoldoende tijd beschikbaar om dit onderwerp nader te bespreken. Hierop heeft GS op 8 mei jl. een brief met een nadere uiteenzetting naar de Statencommissie gestuurd. Aangezien hiermee niet al onze vragen zijn beantwoord, stellen de fracties van D66, PvdA en GroenLinks nadere schriftelijke vragen over dit onderwerp.

Door: Ingrid Oomen-Peeters, Stijn Smeulders (PvdA) en Theo Bouwman (GroenLinks)
Datum vragen: 15 mei 2013
Datum antwoorden: 4 juni 2013

Gepubliceerd op 15-05-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018