Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen Gezonde lucht

D66 vindt dat alle Brabanders recht hebben op gezonde lucht.
Vorige maand oordeelde de rechter dat de Nederlandse Staat onmiddellijk maatregelen moest treffen om luchtvervuiling aan te pakken op de plekken waar die de Europese norm overschrijdt; d.i. op plekken bij veehouderijbedrijven, in de binnensteden en langs drukke snelwegen. Ook moest het ministerie zo snel mogelijk een luchtkwaliteitsplan maken dat zich richt op de
plekken waar de norm overschreden wordt. In dat plan moet duidelijk worden dat “op de kortst mogelijke termijn” de normen gehaald zullen worden, aldus de rechter. In november staat de
bodemprocedure gepland.
In de Openbare Besluitenlijst van 5/9/2017 schreef uw college: “In de woonomgeving van 8 veehouderijen in 5 Brabantse gemeenten werd een overschrijding van de fijnstof-norm vastgesteld. Dat blijkt uit rapporten over luchtkwaliteit die het RIVM en de provincie Noord-Brabant jaarlijks opstelt.”
De fractie van D66 heeft hierover vragen gesteld aan GS.

Door: Ine Meeuwis – van Langen
Datum vragen: 24 oktober 2017
Datum antwoorden: 14 november 2017

Gepubliceerd op 26-10-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018