Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen Brand bij Chemisch bedrijf Oosterhout

D66 Brabant wil onderzoek brand ELD
Op 4 juni woedde er een brand bij chemisch bedrijf ELD in Oosterhout. Met enige regelmaat gaat er iets flink mis bij chemische bedrijven. In 2011 was er nog de brand bij ChemiePack in Moerdijk. D66 Brabant wil weten wat de oorzaak is. Ook wil ze weten hoe dit soort branden voorkomen kunnen worden. Daarom stelt ze vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.
ELD is een BRZO bedrijf. Dit staat voor Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Hiervan is dus bekend dat er grotere risico’s zijn dan bij een gemiddeld bedrijf. Anne-Marie Spierings, Statenlid bij D66: “Er gaat regelmatig iets mis bij BRZO-bedrijven. Ik wil dit voorkomen. Daarom wil ik inzicht in de achterliggende oorzaken van de brand bij ELD. Vaak zijn verbeteringen mogelijk in toezicht en handhaving van de vergunningen.”
Provinciale Staten heeft in 2012 enkele hoorzittingen georganiseerd naar aanleiding van de problemen rondom de milieuvergunning van het bedrijf Reiling. Dit heeft tot diverse verbeteringen in vergunningverlening, toezicht en handhaving geleid. Spierings: “Ik vraag me af of we al tot de kern van het probleem zijn doorgedrongen. Je lost dit niet op met regels alleen. Er moet iets gebeuren aan de veiligheidscultuur bij bedrijven. En ook overheden kunnen nog flink groeien in aanpak van de ├ęchte risico’s.”

Door: Anne-Marie Spierings en Marusjka Lestrade
Datum vragen: 5 juni 2013
Datum antwoorden: 24 juni 2013

Gepubliceerd op 05-06-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018