Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen Brabantse toezichtsaanpak luchtwassers

Onduidelijkheid over luchtwassers
In de gemeente Uden zijn zes luchtwassers niet gerealiseerd. Dit terwijl er wel een vergunning voor is afgegeven. Zo blijkt uit antwoorden van het College van B&W op vragen van de raadsfractie van D66. Een rapportage over luchtwassers in Brabant van april dit jaar geeft de indruk dat deze zes wel gerealiseerd moeten worden. De fractie van D66 in Provinciale Staten vreest een te hoge ammoniakuitstoot. Ze wil weten hoe dit kan en of dit ook in andere gemeenten speelt.
Ammoniak is slecht voor de natuur. Daarom is in veel gevallen bij uitbreiding van veehouderijbedrijven een luchtwasser verplicht. Deze haalt veel ammoniak uit de lucht van stallen. De moderne luchtwassers hebben bovendien als voordeel dat ze ook stank en fijn stof uit de lucht halen. D66 vindt het dan ook van groot belang dat luchtwassers worden gerealiseerd én werken. De provincie Noord-Brabant heeft dit samen met de gemeenten onderzocht. Hierbij zijn (nog) niet alle bedrijven gecontroleerd.
In Uden zijn zes bedrijven niet gecontroleerd, omdat ze de luchtwasser niet hebben gebouwd. Anne-Marie Spierings, Statenlid voor D66, vindt dit vreemd: “Dit klinkt mij in de oren als overtredingen. Wie weet hoeveel om hoeveel luchtwassers het in Brabant in totaal gaat? En hoeveel meer ammoniak hierdoor in de lucht terecht komt dan we nu denken?”
Daarom heeft D66 vandaag een serie vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Anne-Marie: “We willen weten hoe het zit. Zijn die zes situaties in Uden in overtreding, of kan dit toch legaal zijn? En hoezo dan? Waarom is dit in de rapportage niet vermeld? En wat betekent dit voor de ammoniakuitstoot in Brabant?”

Door: Anne-Marie Spierings en Marusjka Lestrade
Datum vragen: 2 augustus 2013
Datum antwoorden: 20 augustus 2013

Gepubliceerd op 02-08-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018