Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen ‘Beter Leven voor Brabantse konijnen’

In het bestuursakkoord Beweging in Brabant staat dat het College streeft naar verduurzaming van de agrarische sector. In de diverse besprekingen over dit onderwerp staan varkens, koeien en kippen vaak centraal, maar blijven konijnen nog onderbelicht. Recent sprak de fractie van D66 met een vertegenwoordiger van de Dierenbescherming.
Naar aanleiding van dat gesprek heeft de D66-fractie vragen gesteld over konijnenhouderijen in Noord-Brabant.

Door: Arend Meijer en Femke Dingemans
Datum vragen: 6 februari 2017
Datum antwoorden: 20 februari 2017

Gepubliceerd op 11-02-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018