Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Talentscouting: op zoek naar talent

Het coronavirus waart nog steeds rond waardoor we elkaar minder vaak persoonlijk kunnen ontmoeten. Toch is het goed om onze oren en ogen wijd open te zetten voor nieuw D66-talent! We moeten ons gaan voorbereiden op de Tweede Kamerverkiezingen komend jaar, en meteen daarna op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. D66 heeft talent nodig om de posities zowel in de Tweede Kamer als bij de gemeenteraadsverkiezingen goed in te kunnen vullen. D66 barst van het talent! Maar waar zit het, en hoe ziet het eruit? Hier ligt voor ons allemaal, maar zeker voor de afdelingsbesturen en fractievoorzitters, een geweldige uitdaging.

Wat is talentscouting?
Bij talentscouting gaat om het zoeken naar nog niet-bewezen politiek talent. Op zoek gaan naar de rising stars, mensen die veel potentie hebben en die met de nodige zorg en aandacht kunnen groeien. Talentscouting richt zich op de toekomst. Het gaat om proactief zoeken naar talenten die in de komende tijd nodig zijn om belangrijke politieke functies te vervullen.
We zoeken naar mensen wiens overtuigingen en persoonlijkheid passen in en bij de cultuur van D66. Het gaat erom dat er een fit is tussen de persoon en het gedachtengoed van de partij. De focus bij talentscouting ligt vooral op karakter. Persoonlijkheid, houding, ervaring, drive, analytisch vermogen, creatief denken en opnamevermogen scheppen een stevige basis voor het zich eigen maken van de benodigde vaardigheden.

Op zoek
Dus ga op zoek en in gesprek met potentieel talent. Doe dat liefst als duo, in verband met de objectiviteit. Breng de zaken in kaart van de potential en leg ze vast. Dit is van belang voor een eventueel vervolgtraject voor verdere ontwikkeling. Heb je nog vragen over jouw zoektocht naar talent? Mail naar Bas Evegaars. Succes!

Gepubliceerd op 27-10-2020 - Laatst gewijzigd op 27-10-2020