Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Zonne-energie

Door: Marusjka Lestrade-Brouwer en Anne-Marie Spierings
Datum: 11 november 2011

Inzake Kredietvoorstel verbouwing provinciehuis. Dragen GS op:
a. de mogelijkheden te onderzoeken om zonne-energie op te wekken op, aan en rondom het provinciehuis en
b. dekking te zoeken in het inrichten van experimenteergebieden en toekomstige besparingen.

Motie is ingetrokken op basis van toezeggingen gedaan door de gedeputeerde.

 

Gepubliceerd op 11-11-2011 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018