Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Visie op landsdeelachtige samenwerking

Verzoeken Gedeputeerde Staten om een inventarisatie te maken van beleidsterreinen waarop
1) wordt geconcurreerd en
2) wordt samengewerkt met omliggende provincies;
Op basis van die inventarisatie visie te ontwikkelen hoe met verdergaande samenwerking Brabant en de andere provincies elkaar kunnen versterken;
Deze visie op regionale en/of landsdeelachtige samenwerking te agenderen voor bespreking en eventuele besluitvorming in Provinciale Staten.

Door: Jeroen Hageman
Datum: 10 november 2017

Motie is verworpen

Gepubliceerd op 12-11-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018