Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Start de campagne ‘Een dumper is een stumper’

Roept Gedeputeerde Staten op om het initiatief te nemen om de campagne ‘Een dumper is een stumper’ in Noord-Brabant voor de zomer van 2018 op te starten, door een verkenning uit te voeren en uiterlijk bij de Perspectiefnota 2018 te komen met een voorstel voor de uitvoering (incl. de financiering, met aandacht voor een nulmeting en evaluatie).

Door: Femke Dingemans, mede ingediend door VVD
Datum: 10 november 2017

Motie is aangenomen

Gepubliceerd op 12-11-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018