Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie snelfietspad

Door: Marusjka Lestrade-Brouwer, mede ingediend door PvdD
Datum: 11 november 2011

Inzake Begroting 2012 en Najaarsbrief 2011. Dragen GS op
a. te inventariseren waar regionale snelfietspaden een rol kunnen spelen in woonwerkverkeer,
b. een voorstel te ontwikkelen waarin het fietspad met de meeste kans op effect van vermindering van autogebruik in woon-werkverkeer wordt gerealiseerd,
c. het infrastructuurfonds daartoe als financieringsbron te gebruiken.

Motie is verworpen.

 

Gepubliceerd op 11-11-2011 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018