Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Samenhangend beleid ondergrond

Door: Anne-Marie Spierings, mede ingediend door PvdA, PvdD en GroenLinks.
Datum: 11 november 2011

Inzake Begroting 2012 en Najaarsbrief 2011. Verzoeken GS een inventarisatie te maken van het beleid voor de ondergrond en de verdeling van verantwoordelijkheden teneinde te kunnen vaststellen of het huidige beleid voor de ondergrond voldoende is om:
– het duurzame gebruik van de ondergrond te waarborgen;
– de provinciale belangen, waardoor de kwaliteit van water en het vestigings- en leefklimaat, te borgen;
– activiteiten van derden te kunnen beoordelen.

Motie is aangenomen.

Gepubliceerd op 11-11-2011 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018