Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Reservering gelden transitie landbouw

Door: Tineke Klitsie, mede ingediend door 50PLUS en GroenLinks.
Datum: 1 juli 2011

Inzake Kaderbrief 2011 over reservering gelden transitie landbouw. Verzoekt GS om zo snel mogelijk een inschatting te maken van de met de transitie gepaard gaande kosten, te bezien welk deel daarvan mogelijkerwijs door de provincie zal moeten worden gedragen, in de komende begrotingsbehandeling met voorstellen te komen waarin een substantiele reserve wordt opgenomen voor kosten transitie landbouw.

Motie is verworpen.

 

Gepubliceerd op 01-07-2011 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018