Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Reservering gelden schadeclaims

Door: Tineke Klitsie, mede ingediend door 50PLUS en GroenLinks.
Datum: 1 juli 2011

Inzake Kaderbrief 2011 over reservering gelden schadeclaims. Verzoekt GS om inzicht te geven in de schadeclaims die de provincie kan verwachten met betrekking tot de intensieve veehouderij en in de eerstvolgende begroting voldoende geld daarvoor te reserveren binnen het vrij besteedbare budget.

Motie is verworpen

 

Gepubliceerd op 01-07-2011 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018