Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie quick scan naar tunnel in Eindhoven

Door: de Statenfractie van D66, mede ingediend door PvdA.
Datum: 1 juli 2011

Inzake Structuurvisie ruimtelijke ordening deel d ‘Brainport Oost’. Verzoekt GS om een quick scan uit te voeren naar de kosten en opbrengsten van een tunnel gecombineerd met gebiedsontwikkeling door Eindhoven als alternatief voor het Wilhelmina alternatief.

Motie is verworpen.

 

Gepubliceerd op 01-07-2011 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018